صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی تمدید مهلت فروش سهام تأدیه‌نشده

پیرو آگهی مورخ 1402/05/18 روزنامه دنیای اقتصاد و صمت درخصوص مهلت حراج سهام تأدیه‌نشده شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) مهلت حراج به مدت 20 روز تا تاریخ 1402/06/20 تمدید گردید.

به اشتراک بگذارید