صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رسانه

مقالات

سیده شادان حجازی

بررسی اجمالی بازار بیمه ایران

بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آنکه در قانون مربوط صراحتا” از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

ادامه مقاله »