صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات

خدمات بیمه‌های اتکایی

پوشش‌های اتکایی بین‌المللی

پوشش‌های اتکایی بین‌المللی شرکت بیمه اتکایی سامان

شرکت‌های بیمه اتکایی با کسب مجوز‌های لازم قادر به ارائه خدمات به شرکت‌ها در سطح بین‌الملل نیز هستند. واگذاری اتکایی به خارج از کشور، شرکت‌های بیمه را قادر می‌سازد تا ریسک‌های بیمه‌شده را در سطح گسترده‌تری توزیع کنند و بدین ترتیب از ورشکستی و ازدست‌دادن تعادل مالی خود جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه اتکایی با قبول ریسک از شرکت‌های خارجی نه‌تنها فرصتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در جهت برداشته شدن بار ریسک از دوش آن‌ها ایجاد می‌کنند، بلکه باعث بهبود روابط تجاری بین‌المللی و به‌طورکلی وضعیت اقتصادی کشور می‌شوند. شرکت بیمه اتکایی سامان با داشتن مجوز پذیرش ریسک از خارج از کشور، آماده ارائه پوشش‌های اتکایی اختیاری و قراردادی در سطح بین‌الملل و همکاری با شرکت‌های بیمه خارجی می‌باشد.