صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات

خدمات بیمه‌های اتکایی

پوشش اتکایی بیمه های مهندسی و انرژی

پوشش اتکایی بیمه‌های مهندسی و انرژی شرکت بیمه اتکایی سامان
بیمه مهندسی

در بیمه‌های مهندسی بیمه‌گر در چهـارچوب شرایط بیمه‌نامه مهـندسی تعهد می‌کند که خسارت‌ها یا زیان‌های ناشی از طراحی، سـاخت، نصب و نگهداری سازه‌ها و ماشین‌آلات را که مسئولیت آن‌ها بـه مهندسان مربوط است، بر اساس شرایط بیمه‌نامه جبران کند. در این نوع بیمه، زیان‌های ناشی از خرابی ماشین‌آلات هم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بیمه کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی، و بیمه عیوب پنهان ساختمان نیز از انواع این رشته محسوب می‌شوند.

انواع بیمه‌های‌ مهندسی

الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی شامل:
• بیمه تمام خطر نصب (EAR)
• بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

ب) بیمه‌های دوره بهره‌‌برداری (Operation) بیمه مهندسی شامل:
• بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM)
• بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR)
• بیمه شکست ماشین‌آلات (MB)
• بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP)
• بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)
• بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
• بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

خسارت‌های تحت پوشش بیمه مهندسی

در بیمه‌نامه مهندسی هر بیمه‌نامه با توجه به کلوزهایی که دارد و با توجه به نوع بیمه‌نامه، پوشش‌های مختلف را به بیمه‌گذاران خود ارائه می‌کند.

کلوز‌های بیمه مهندسی

کلوز در هر بیمه‌نامه‌ای به معنای شرایط آن بیمه‌نامه می‌باشد. در بیمه‌نامه‌های مهندسی هر رشته بیمه‌ای کلوز خاص خود را دارد و بیمه گذار می‌تواند کلوزهای بیمه‌نامه‌اش را افزایش یا کاهش دهد که البته مبلغ حق‌بیمه با تغییر در کلوزها افزایش و کاهش می‌یابد. در حالت کلی، چهار دسته کلوز در بیمه‌نامه‌های مهندسی وجود دارد:

• کلوزهای افزایش‌دهنده پوشش‌ها
• کلوزهای کاهش‌دهنده پوشش‌ها
• کلوزهای محدود‌کننده پوشش‌ها
• کلوزهای شرط‌گذارنده برای پوشش‌ها

بیمه نفت و انرژی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند. از سوی دیگر زنجیره عملیات این فرآیندها سرشار از انواع ریسک‌ها بوده و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است. در این میان نقش بیمه به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک به جهت ایجاد آرامش خاطر و اطمینان برای فعالیت این صنعت مادر در کشور بیش از پیش پررنگ می‌شود. تعریف و جایگاه بیمه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمى در مقایسه با صنایع یا پوشش‌هاى بیمه‌اى دیگر متفاوت است؛ چراکه به دلیل وجود تنوع زياد ريسك های متعدد در جریان اکتشاف، بهره بردارى، انتقال و نهایتاً فروش، بیمه در این صنعت از پیچیدگی‌هاى خاصى برخوردار بوده و حجم خسارت احتمالى در این صنایع ممکن است آنقدر زیاد باشد که یک یا چند شرکت بیمه قادر به پرداخت و جبران آن نباشند. بنابراین همکارى و هماهنگى این شرکت‌ها به جهت توزیع ریسک در قالب کنسرسیوم‌ها و بیمه‌های اتکایى امرى حیاتى است.

تقسیم‌بندی بیمه‌های نفت، گاز و پتروشیمی

به موجب تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه شماره 76 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌های نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به موارد زیر است:
الف) بیمه‌نامه‌های بخش ساحلی (Onshore)
شامل عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری)، پالایشگاه‌های نفت و گاز و توسعه آن‌ها، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره‌برداری، ساخت و نصب تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانه‌های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در بخش خشکی می باشد.
ب) بیمه‌نامه‌های بخش فراساحلی (Offshore)
عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه‌های حفاری دریایی)، ساخت سکوهای حفاری دریایی، بارگذاری جکت‌ها، Deck ها و … برروی  Barge و حمل و استقرار آن‌ها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره‌برداری، لوله‌گذاری در دریا و خطوط لوله در حال بهره‌برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا را در بر می‌گیرد.
بر مبنای تقسیم‌بندی ذکر شده، بیمه‌نامه‌های نفت و انرژی را می‌توان به اقسام کلی زیر تقسیم کرد:
• ساحلی
◦ در حال اکتشاف / استخراج
◦ در حال نصب / ساخت
◦ در حال بهره برداری
• فراساحلی
◦ در حال اکتشاف / استخراج
◦ در حال نصب / ساخت
◦ در حال بهره برداری
شایان ذکر است، در تقسیم‌بندی خلاصه‌تر می‌توان فاز اکتشاف / استخراج و نصب / ساخت را در یک دسته و بهره‌ برداری را در دسته‌ی دیگر قرار داد.

انواع پوشش‌های بیمه‌ای

انواع پوشش‌های بیمه‌ای که در دسته‌بندی فوق ارائه می‌شوند عبارتند از:
• تمام خطر نصب (EAR)
• تمام خطر اموال (PAR)
• تمام خطر پیمانکاران (CAR)
• جامع ماشین آلات (CMI)
• کنترل چاه (OEE)
• واحدهای حفاری فراساحلی
• تمام خطر صنعتی (IAR)
• ولکار (WELCAR)
• عدم النفع (ALOP)
• شکست ماشین آلات (MB)
• مسئولیت عمومی جامع (CGL)
• پکیج انرژی (ENERGY PACKAGE) و …

ارائه پوشش اتکایی در رشته‌های بیمه مهندسی و انرژی یکی از خدمات شرکت بیمه اتکایی سامان بوده و این شرکت آماده همکاری با شرکت‌های بیمه در در قالب بیمه‌های اتکایی اختیاری و قراردادی رشته‌های مهندسی و انرژی می‌باشد.