صفحه اصلی

امور سهام

اخبار و اطلاعیه‌ها

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت بيمه اتکايي سامان

  مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 درمحل خيابان وليعصر،

ادامه خبر »