صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
درباره ما

تاریخچه شرکت بیمه اتکایی سامان

۱۳۹۷/۱۲/۱۵
اولین جلسه هماهنگی مؤسسین
شرکت بیمه اتکایی سامان به منظور پذیرش بیمه‌های اتکایی در صنعت بیمه توسط گروه مـالی سامان تأسیس گردیده است. اولین جلسه هماهنگی مؤسسین شرکت بیمه اتکایی سامان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ برگزار گردید و در آن جلسه، اسامی سهامداران مؤسس و میزان درصد سرمایه هر یک به تصویب رسید. در جلسه‌ی مذکور، سرمایه شرکت معادل با مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد و مقرر گردید ۵۰ درصد آن به صورت نقد و مابقی در تعهد سهامداران، ظرف مدت حداکثر دو سال پرداخت شود.
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۱۳۹۸/۱۰/۰۹
تصویب برنامه جامع عملیاتی توسط شورای عالی بیمه
در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ برنامه جامع عملیاتی، توسط شورای عالی بیمه تصویب گردید.
۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
واریز ۵۰ درصد از سرمایه شرکت توسط مؤسسین به صورت نقد
۵۰ درصد از سرمایه شرکت توسط مؤسسین به صورت نقد از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ با روش ثبت سفارش به حساب شرکت واریز شد.
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۱۳۹۹/۰۲/۱۵
اخذ موافقت اصولی
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ موافقت اصولی به شماره ۹۹/۶۰۲/۱۱۷۶۴ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید.
۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
اعلامیه پذیره‌نویسی
اعلامیه پذیره‌نویسی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۳۹۹/۱۰/۰۷
اخذ تأییده واریزی ۵۰ درصد کل سرمایه
پس از تکمیل فرآیند پذیره‌نویسی تأییدیه واریزی ۵۰ درصد از کل سرمایه به میزان 1,250 میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ از بانک سامان دریافت گردید.
۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۸
برگزاری مجمع عمومی مؤسسین
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ مجمع عمومی مؤسسین برگزار گردید.
۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
تکمیل تشریفات تأسیس شرکت
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تشریفات تأسیس شرکت تکمیل شد و شرکت به شماره ۵۹۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۴۷۴۸۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسأت غیر تجاری تهران ثبت گردید.
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
صدور پروانه فعالیت شرکت
پروانه فعالیت شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ از طرف بیمه مرکزی صادر و ابلاغ گردید.
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
1402/07/30
تکمیل ثبت سرمایه 2,500 میلیارد ریالی
در تاریخ 1402/07/30 تأدیه مبلغ پرداخت نشده سرمایه 2,500 میلیارد ریالی شرکت (50 درصد دوم) تکمیل گردیده و به ثبت رسید.
1402/07/30