صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات

خدمات بیمه‌های اتکایی

پوشش اتکایی بیمه‌های آتش‌سوزی

پوشش اتکایی بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه اتکایی سامان

موضوع بیمه آتش‌سوزی ، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارایی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش‌سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آن را پوشش نمی‌دهد. لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخگویی بیمه‌گزار شود نیز همراه پوشش خطر آتش‌سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند. بیمه آتش‌سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد.
در مورد خسارات‌ ناشی‌ از آتش‌‌سوزی‌، بسیاری‌ از مردم‌ به‌ مفاهیم‌ آتش‌، آتش‌‌سوزی‌ و خسارات ‌ناشی‌ از آتش‌‌سوزی‌ استناد می‌کنند، بدون‌ این‌ که‌ از نقطه‌نظر قوانین‌ بیمه‌‌ای‌ از تعریف‌ دقیق‌ آتش‌ سوزی‌ و مفهوم‌ واقعی‌ آن‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند. بنابراین‌ درعرف‌ بیمه‌، خسارات ‌ناشی ‌از آتش‌ مفید (آتش‌ بخاری‌، اجاق‌های ‌پخت‌‌و‌پز) تا زمانی‌ که ‌در مکان‌ تعبیه‌‌شده‌ قرار داشته‌ باشد، دارای‌ پوشش‌ بیمه‌‌ای‌ نیست‌، لذا در بیمه‌‌نامه‌ آتش‌‌سوزی‌ آتش‌ را چنین‌ تعریف‌ کرده‌اند در این‌ بیمه‌ نامه‌ منظور ازآتش‌ عبارت‌ است‌ از ترکیب ‌هر ماده‌ با اکسیژن‌ به‌ شرط آن‌ که‌ با شعله‌ همراه‌ باشد. در بیمه‌‌نامه‌ آتش‌‌سوزی‌، نه‌ تنها خطرات‌ مستقیم‌ ناشی‌ از آتش‌‌سوزی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دارد، بلکه‌خسارات‌ غیرمستقیم‌ ناشی‌ از نشت‌ حرارت‌، دود، خاکستر، آب‌، مواد شیمیایی‌ آتش‌ نشانی‌ و خراب‌شدن‌ مورد بیمه‌ هم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌‌ای‌ است‌.

خطرات تحت پوشش بیمه‌ آتش‌سوزی

این نوع بیمه خسارات مادی ناشی از خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه وارد به کلیه اموال منقول و غیرمنقول اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران می‌کند. در بیمه آتش‌سوزی علاوه بر خطرهای ذکرشده، خسارات ناشی از خطرات زلزله، آتشفشان، طوفان، رانش زمین، سقوط بهمن، ترکیدگی لوله، ضایعات ناشی از آب باران، ذوب برف، سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر، شکست شیشه، سرقت اموال و اثاثیه منزل و بسیاری از خطرهای دیگر با درخواست بیمه‌گزاران و با پرداخت حق‌بیمه اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرد.
خطرات اضافی بیمه آتش‌سوزی عبارتنداز:
1- خطر زلزله و آتشفشان
2- خطر سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها
3- خطر طوفان
4- خطر ترکیدن لوله آب و ضایعات ناشی از برف و باران
5- خطر سقوط هواپیما و هلی کوپتر
6- خطر شکست شیشه
7- خطر دزدی با شکست حرز
8- خطر اعتصاب، آشوب و بلوا
9- خطر انفجار ظروف تحت فشار صنعتی

انواع بیمه‌های آتش‌سوزی

1- بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی
2- بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی
3- بیمه آتش‌سوزی مراکز غیرصنعتی
4- بیمه آتش‌سوزی مجتمع‌های مسکونی
5- بیمه آتش‌سوزی انبار

  •  انبار عمومی (اظهارنامه‌ای/ غیر اظهارنامه‌ای)
  •  انبار اختصاصی (اظهارنامه‌ای/ غیر اظهار‌نامه‌ای)

ارائه پوشش اتکایی در رشته بیمه آتش‌سوزی یکی از خدمات شرکت بیمه اتکایی سامان بوده و این شرکت آماده همکاری با شرکت‌های بیمه در در قالب بیمه‌های اتکایی اختیاری و قراردادی رشته آتش‌سوزی می‌باشد.