صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات

خدمات بیمه‌های اتکایی

طراحی و راهبری قراردادهای اتکایی

طراحی و راهبری قراردادهای اتکایی توسط شرکت بیمه اتکایی سامان

طراحی قراردادهای اتکایی شامل تعیین مفاد و شرایط و همچنین قیمت‌گذاری (تعیین نرخ یا کارمزد) قرارداد است که توسط راهبر این قراردادها صورت می‌گیرد. شرکت بیمه اتکایی سامان به پشتوانه تجربه و دانش فنی بیمه‌ای و اکچوئریال کارکنان سازمان، قادر به راهبری انواع قراردادهای اتکایی در تمامی رشته‌های بیمه‌ای می‌باشد.