صفحه اصلی

درباره ما

نمودار سازمانی


نمودار سازمانی شرکت بیمه اتکایی سامان مصوب جلسه مورخ 1402/04/18 هیئت مدیره به شرح ذیل است: