صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی مؤسسین شرکت بیمه اتکایی سامان

بدینوسیله از کلیه مؤسسان و پذیره‌نویسان محترم شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام-در شرف تأسیس) و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت که در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 18/05/1400 در محل هتل سیمرغ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی نبش کوچه دلبسته، شماره 2141 برگزار می‌شود حضور به‌هم رسانند.

به اشتراک بگذارید