صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی فروش سهام شرکت بیمه اتکایی سامان

در اجرای مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت و بر اس‍اس مصوبه هیات مدیره  مورخ 1401/12/07 مقرر گردید، کلیه سهامداران مبلغ تعهدی سرمایه خود را به میزان 500 ریال به ازای هر سهم ظرف مهلت مقرر به حساب شرکت واریز نمایند. به اطلاع می‌رساند از تاریخ انتشار آگهی 95 درصد سهم توسط سهامداران به صورت کامل تأدیه شده است. با توجه به عدم پرداخت کامل مبالغ سهام ظرف مهلت قانونی ودر اجرای مواد 35 و36 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداکثر 5 درصد سهم یک هزار ریالی عادی با نام متعلق به آن دسته از سهامدارانی که ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند، از روز دوشنبه مورخ 1402/05/23 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1402/06/01 طی مدت 10 روز از طریق فرابورس ایران به فروش خواهد رسید. لازم به ذکر است سهامدارانی که تاکنون مبلغ تعهدی خود را واریز ننموده‌اند و تمایل دارند از فروش سهام خود جلوگیری نمایند، باید حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1402/05/21 نسبت به واریز مبلغ تعهدی به همراه خسارت دیر کرد از  طریق مراجعه به تارنمای www.samanre.com  اقدام و یا جهت اطلاع از مشروح این آگهی و دریافت جدول محاسبه مبنای پرداخت روزانه، به سایت سامانه اطلاع رسانی جامع ناشران (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار (نماد اتکاسا) مراجعه نمایند.

بدیهی است از تاریخ 1402/05/22 امکان پرداخت تعهدی توسط سهامداران مذکور وجود نداشته و فروش سهام تأدیه‌نشده از طریق فرابورس انجام خواهد گردید.

به اشتراک بگذارید