صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت بيمه اتکايي سامان

 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 درمحل خيابان وليعصر، پايين تر از پارک ساعي شماره 2114 هتل سيمرغ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم‌گیری نمود:

  •  1401/09/30

 

جهت دانلود صورتجلسه مجمع بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

صورتجلسه مجمع 1401

 

 

به اشتراک بگذارید