صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تأدیه مبلغ پرداخت‌نشده سرمایه شرکت بیمه اتکایی سامان ثبت شد

بدینوسیله به اطلاع تمامی سهامداران و ذینفعان شرکت بیمه اتکایی سامان می‌رساند، تأدیه مبلغ پرداخت‌نشده سرمایه شرکت نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران در تاریخ 1402/07/30 به ثبت رسید.

 

جهت دانلود آگهی ثبت تأدیه مبلغ پرداخت‌نشده سرمایه شرکت بیمه اتکایی سامان بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

آگهی ثبت تأدیه 50 درصد سرمایه تعهدی شرکت

به اشتراک بگذارید