صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رسانه

سهم جدید بیمه اتکایی اجباری توسط بیمه مرکزی ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی سامان، معاونت اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های بیمه در تاریخ 1402/10/13 سهم جدید بیمه اتکایی اجباری را ابلاغ کرد. (مشاهده ابلاغیه سهم بیمه اتکایی اجباری سال 1402)

بدین ترتیب از ابتدای دی‌ماه سال 1402، درصد واگذاری اتکایی اجباری در رشته‌های بیمه زندگی، 13 درصد و در رشته‌های بیمه غیرزندگی، 7 درصد خواهد بود.

«بیمه اتکایی اجباری» یکی از ابزارهایی است که در برخی کشورهای درحال‌توسعه در راستای حمایت از صنعت بیمه، تضمین پایداری بازار بیمه و حمایت از منافع بیمه‌گزاران توسط دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیمه‌ی اتکایی اجباری در واقع یک الزام قانونی به شمار می‌رود که شرکت‌های بیمه را موظف می‌کند تا میزان مشخصی از ریسک و حق‌بیمه‌ی بیمه‌نامه‌های صادره‌ی خود را به یک بیمه‌گر اتکایی دولتی مشخص واگذار کنند، که این کار با هدف تقویت ثبات بازار داخلی و افزایش تاب‌آوری مالی صنعت بیمه صورت می‌گیرد. دلیل دیگر برای وضع قوانین واگذاری اتکایی اجباری، سیاست‌های حمایت‌گرایی است که از بخش دولتی در رقابت با شرکت‌های بیمه‌ی اتکایی بین‌المللی حمایت می‌کند.

سهم بیمه اتکایی اجباری از سال 1391 تاکنون همواره توسط بیمه مرکزی کاهش داده شده است و کاهش مضاعف آن در سال 1402 نیز به این روند کاهشی دوام می‌بخشد. با کاهش سهم بیمه اتکایی اجباری، انتظار می‌رود ظرفیت بیشتری در بازار بیمه‌های اتکایی کشور ایجاد شود که این امر به توسعه بیشتر بازار بیمه‌های اتکایی کمک می‌کند و از طرف دیگر، شرکت‌های بیمه می‌توانند ریسک‌ها را مطابق با مکانیزم‌های مطلوب خود به بیمه‌گران اتکایی منتقل نمایند و با مدیریت ریسک مؤثرتر، به توزیع مناسب ریسک‌های بیمه‌ای کمک کنند.

 

سال

درصد واگذاری اتکایی اجباری
بیمه‌های غیرزندگی

بیمه‌های زندگی

1391

25 45
1392

20

40

1393

20 30
1394 15

25

1395

15 25
1396 14

24

1397

13 23
1398 12

22

1399

11 21
1400 10

20

1401

9 17
1402 7

13

 

به اشتراک بگذارید