صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رسانه

مکمل آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک توسط رئیس شورای‌عالی بیمه ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی سامان، جناب آقای علی استاد هاشمی، رئیس شورای عالی بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز مورخ 1402/10/26 طی نامه‌ای، مکمل آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک (آیین‌نامه شماره 95/1) را به شرکت‌های بیمه ابلاغ نمود.

مفاد آیین‌نامه شماره 95/1 بدین شرح است:

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز و تورم، حداقل نصاب ظرفیت مجاز نگهداری ریسک راهبر بیمه مشترک موضوع ماده (2) آیین‌نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک (آیین‌نامه شماره 95) را در جلسه 1402/10/13 بازنگری، به شرح ذیل اصلاح و به عنوان آیین‌نامه شماره 95/1 و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

 

“ماده 2– راهبر بیمه مشترک باید حداقل 5 درصد مبلغ بیمه‌شده یا حد تعهد بیمه‌نامه پس از کسر سهم اتکایی اجباری، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک داشته‌ باشند.”

به اشتراک بگذارید