صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نائب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره

علی ضیائی اردکانی

سوابق کاری

• عضو کمیته‌های ریسک و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه اتکایی سامان

• رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه سامان

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه سامان

• مدیر اتکایی باربری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• مدیر اتکایی غیرباربری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• معاون مدیر اتکایی قبولی از خارج بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدارک تحصیلی

• کارشناسی اقتصاد
• کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی