صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره

بهزاد گل‌کار

سوابق کاری

• رئیس کمیته‌های ریسک و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه اتکایی سامان

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان

• عضو علی‌البدل هیئت مدیره شرکت بیمه سامان

• نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت پارس ترابران مبنا

• عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا

مدارک تحصیلی

• کارشناسی اقتصاد نظری
• کارشناسی ارشد اقتصاد، گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی