صفحه اصلی

رئیس هیئت مدیره

بهزاد گل‌کار

سوابق کاری

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان
• عضو علی‌البدل هیئت مدیره شرکت بیمه سامان
• نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت پارس ترابران مبنا
• عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا

مدارک تحصیلی

• کارشناسی اقتصاد نظری
• کارشناسی ارشد اقتصاد، گرایش توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی