صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیر بیمه‌های اتکایی

هادی کشاورزی شهربابکی

سوابق کاری

• مشاور مدیرعامل در توسعه بازار و بین‌الملل شرکت سازه‌های آلومینیومی رادبه
• مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه آرمان
• مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه دی
• مدیر دفاتر خارج از کشور بیمه دی
• رئیس شعبه استان البرز شرکت بیمه سامان
• مترجم و روزنامه‌نگار

مدارک تحصیلی

• کارشناسی مدیریت بیمه اکو
• کارشناسی ارشد MBA گرایش بازاریابی