صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عضو غیرموظف هیئت مدیره

حسینعلی علیمی

سوابق کاری

• رئیس کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت بیمه اتکایی سامان

• مشاور مدیرعامل شرکت بیمه سامان

• مدیرعامل شرکت هلدینگ سرآمد

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی بهین‌ساز خلیج فارس

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی قطعات لاستیکی تهران

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی کیمیای ایران

• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت قند پارس

مدارک تحصیلی

• کارشناسی حسابداری صنعتی
• کارشناس‌ارشد مدیریت اجرایی