صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مینا صدیق نوحی

سوابق کاری

• عضو هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه بیمه متقابل کیش
• قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه آرمان
• عضو هیئت عامل و معاون بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• مدیر کل بیمه‌های اتکایی باربری، کشتی و هواپیما بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• رئیس اداره قبولی از خارج بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدارک تحصیلی

• کارشناسی علوم اقتصادی و بیمه
• کارشناسی ارشد بیمه (ACII)