صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی

آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه باربری
آیین نامه شماره 86 - آیین نامه مربوط به قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی
آیین نامه شماره 79 - شرایط عمومی بیمه باربری و مجموعه شرایط A,B,C
آیین نامه شماره 8 - تعرفه بیمه باربری و مکمل های آن