صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی

آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه مسئولیت
آیین نامه شماره 89 - آیین نامه قرارداد بیمه تأمین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا
آیین نامه شماره 87 - شرایط عمومی قرارداد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل داخلی
آیین نامه شماره 82 - شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
آیین نامه شماره 80 - شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان
آیین نامه شماره 63 - آیین نامه اجرایی قانون حفظ و بهره برداری از منابع آبزی
آیین نامه شماره 59 - شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری
آیین نامه شماره 52 - قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی
آیین نامه شماره 39 - قرارداد بین شرکت سهامی بیمه (بعنوان بیمه گر) و شرکت حمل و نقل داخلی (بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا)
آیین نامه شماره 38 - تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
آیین نامه شماره 37 - شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان