صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی

آیین‌نامه‌های مربوط به نمایندگان و کارگزاران
آیین نامه شماره 92 - آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم
آیین نامه شماره 91 - آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی
آیین نامه شماره 75/2 - مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
آیین نامه شماره 75/1 - مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
آیین نامه شماره 75 - آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
آیین نامه شماره 57 - آيين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه را با هدف تعميم و توسعه بيمه
آیین نامه شماره 41 - آيين نامه تاسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران
آیین نامه شماره 6 - آيين نامه دلالي رسمي بيمه و مکمل های آن