صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی

آیین‌نامه‌های مربوط به حق‌بیمه و کارمزد
آیین نامه شماره 94/1 - مکمل آیین نامه مقررات تعيين حق بيمه انواع رشته هاي بيمه‌ای
آیین نامه شماره 94 - مقررات تعيين حق بيمه انواع رشته هاي بيمه‌ای
آیین نامه شماره 83 - آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه
آیین نامه شماره 81 - آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته های بیمه ای
آیین نامه شماره 65 - ضوابط نحوه تعيين ميزان حق بيمه رشته هاي بيمه غيرزندگي مستقيم
آیین نامه شماره 29 - آیین نامه کارمزد نمایندگی و مکمل های آن