صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی

آیین‌نامه‌های مربوط به بیمه اتکایی
آیین نامه شماره 91 - آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی
آیین نامه شماره 76 - آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن
آیین نامه شماره 55/2 - مکمل آيين نامه نحوه نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي مؤسسات بيمه مستقيم
آیین نامه شماره 55/1 - مکمل آيين نامه نحوه نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي مؤسسات بيمه مستقيم
آیین نامه شماره 55 - آيين نامه نحوه نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي مؤسسات بيمه مستقيم