صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گزارشگری و افشای اطلاعات

اطلاعات کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات

کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات

کمیته حسابرسی شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)، یک کمیته تخصصی تحت نظارت هیات مدیره می‌باشد که در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار جهت کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و کسب اطمینان معقول (در زمینه اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین، مقررات و الزامات) تشکیل شده است. هم اکنون یک عضو غیرموظف هیأت  مدیره دارای سوابق علمی و اجرائی برجسته و دو عضو از انجمن حسابداران خبره ، اعضای تشکیل دهنده این کمیته هستند.

وظایف کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات :

در اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور کمیته حسابرسی شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) در تاریخ 26/07/1401 شامل 6  بخش ، 10 ماده و 34 بند به تصویب هیئت مدیره بیمه اتکایی سامان رسید و از همان تاریخ قابل اجرا شده است.ضمن اینکه با توجه به ادغام کمیته حسابرسی و تطبیق بعضی وظایف دیگر به مسئولیت های کمیته حسابرسی اضافه گردیده است. لذا هدف از تشکیل کمیته، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول می باشد.

 

معرفی کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات

کمیته حسابرسی داخلی  و تطبیق مقررات شرکت بیمه اتکایی سامان(سهامی عام) ، یک کمیته تخصصی تحت نظارت هیات مدیره  می باشد که در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار جهت کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت  مدیره و کسب اطمینان معقول تشکیل شده است. کمیته حسابرسی بیمه اتکایی سامان به عنوان پل ارتباطی بین حسابرس داخلی ، حسابرسان مستقل و هیات مدیره محسوب می گردد و هدف از تشکیل آن ، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد فوق الذکر می باشد.

 

اعضاء کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات شرکت بیمه اتکایی سامان

مشخصات اعضا سمت در کمیته  حسابرسی مدرک تحصیلی سایر سمت‌ها
جواد گوهرزاد رئیس کمیته کارشناسی ارشد حسابداری عضو غیر موظف هیات مدیره بیمه اتکایی سامان و عضو کمیته حسابرسی بیمه سامان

عضو انجمن حسابداران خبره

مینا صادق عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عضو کمیته حسابرسی شرکت پمپ سازی ایران

عضو انجمن حسابداران خبره

عضو جامعه رسمی حسابداران

سعید هاشمی عضو کمیته کارشناسی ارشد MBA معاون مالی و اداری شرکت فناوران انیاک رایانه

عضو انجمن حسابداران خبره

پریسا احمدی دبیر کمیته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سرپرست مدیر حسابرسی داخلی بیمه اتکایی سامان

 

فعالیت کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات بیمه اتکایی سامان

در جهت حصول اطمینان از استقرار کنترل های داخلی کافی و مناسب ، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخگویی مالی، ارتقای اثربخشی واحد حسابرسی داخلی ، ارتباط مناسب با حسابرس مستقل و بررسی رعایت قوانین و مقررات متمرکز بوده است.

 

اهم مسئولیت‌های واحد حسابرسی داخلی در سال 1402 به شرح زیر است:

 

  • 1- تدوین برنامه انعطاف‌پذیر سالانه حسابرسی داخلی با استفاده از روش‌شناسی متناسبِ مبتنی بر ریسک، شامل هرگونه ریسک یا ملاحظات کنترلی مورد نظر مدیریت شرکت، و پیشنهاد آن به کمیته‌ی حسابرسی جهت بررسی
  • 2- اجرای برنامه‌ سالانه مصوب هیئت مدیره شامل هرگونه وظایف و پروژه‌های مورد درخواست مدیریت شرکت و کمیته حسابرسی،
  • 3- بررسی و ارزیابی مستمر اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی، گزارش نتایج به کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره و پیگیری روش‌های بهبود سیستم کنترل‌های داخلی،
  • 4- استقرار برنامه ارزیابی کیفیت برای کسب اطمینان از عملکرد مناسب حسابرسی داخلی،
  • 5- انجام خدمات مشاوره‌ای علاوه بر خدمات اطمینان‌دهی حسابرسی داخلی برای کمک به مدیریت شرکت در دستیابی به اهداف شرکت.