صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آگهی تأدیه الباقی سرمایه پرداختی شرکت

در اجرای مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت در خصوص تادیه مبلغ باقیمانده هر سهم، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) می‌رساند به موجب مصوبه مورخ 1401/07/12 هیئت مدیره شرکت مقرر گردید مبلغ 500 ریال به ازای هر سهم، از سهامداران محترم مطالبه گردد.

لذا از سهامداران محترم تقاضا می شود از تاریخ 1401/12/25 لغایت 1402/02/25 نسبت به واریز مبلغ تعهد شده خود به میزان 500 ریال به ازای هر سهم به حساب شماره 3-3205209-810-801 (شماره شبا: 220560080181003205209003 IR) نزد بانک سامان شعبه آفریقا کد 801 به نام شرکت بیمه اتکایی سامان اقدام نمایند و رسید واریز وجه به همراه مشخصات کامل سهامداران و اطلاعات تماس به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، نبش خیابان 13، شماره 123 طبقه 5 ارائه یا به شماره 88552896 فکس و یا به پست الکترونیک شرکت به نشانی Info@samanre.com ارسال نمایند.

** همچنین سهامداران محترم می‌توانند با مراجه به تارنمای www.samanre.com و ورود به پرتال سهامداران در منوی سهامداران از خدمات الکترونیک واریز مبلغ تعهد شده و سایر امکانات استفاده نمایند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 91002154-021 – 91008664-021 داخلی 1 – 91008887-021 داخلی 8887 تماس حاصل فرمایید.

ضمناً توجه سهامداران محترم به مفاد مواد 35تا 38 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تعلق خسارت دیرکرد به مبلغ مورد مطالبه و اختیار شرکت جهت فروش سهام متعلق به سهامدارانی که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند جلب می گردد.

 

 

به اشتراک بگذارید