صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رسانه

مشارکت فعال شرکت بیمه اتکایی سامان در پنل تخصصی بیمه‌های اتکایی همایش بیمه و توسعه

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی سامان، مقاله جناب آقای سعید ناصری، رئیس محترم اداره بیمه‌های اتکایی غیرباربری و اکچوئری داخلی با همکاری سرکار خانم مینا صدیق نوحی، مدیریت محترم عامل و سرکار خانم آسمان عبدلی با عنوان “ارزیابی تأثیرات کاهش سهم بیمه اتکایی اجباری بر عملکرد شرکت‌های بیمه و چشم‌انداز بازار بیمه‌های اتکایی در ایران” و همچنین مقاله جناب آقای سپهر اسکندری، رئیس محترم اداره بیمه‌های اتکایی باربری و انرژی با همکاری یکی از کارشناسان این اداره، سرکار خانم نیلوفر فتح‌الهی با عنوان “مروری بر مدل های عملیاتی تکافل و تکافل اتکایی” در پنل تخصصی «بیمه‌های اتکایی و تکافل اتکایی» سی‌اُمین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با موضوع تکامل زیست بوم صنعت بیمه «تکافل، حکمرانی و فناوری‌های نوین» پذیرفته شد.

این مقالات که در همایش بیمه و توسعه در روزهای 12 و 13 آذر 1402 به صورت سخنرانی ارائه خواهند شد، از میان 520 مقاله ارسال‌شده به دبیرخانه همایش برگزیده شده‌اند و در جمع 60 مقاله برتر قرار دارند.

در مقاله “ارزیابی تأثیرات کاهش سهم بیمه اتکایی اجباری بر عملکرد شرکت‌های بیمه و چشم‌انداز بازار بیمه‌های اتکایی در ایران” با استفاده از تحلیل رگرسیونی داده‌های پانلی بر روی داده‌های شرکت‌های بیمه‌ی جنرال طی سال‌های 1393 تا 1401، تأثیر کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بر روی سودآوری، توانگری مالی و میزان واگذاری اتکایی غیراجباری (اختیاری) شرکت‌های بیمه ارزیابی شده است.‌ نتایج بدست‌آمده از این تحقیق نشان می‌دهد کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری، تأثیر معناداری بر روی سودآوری و توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ی موردبررسی نداشته است، اما این تصمیم بر افزایش میزان واگذاری اتکایی اختیاری بسیار تأثیرگذار بوده است. همچنین با توجه به عدم تأثیرگذاری کاهش واگذاری اتکایی اجباری بر روی نسبت‌های بازده دارایی‌ها و توانگری مالی، به عنوان دو شاخص مهم سنجش عملکرد مالی شرکت‌های بیمه، انتظار می‌رود کاهش بیشتر آن آثار منفی برروی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ی مستقیم در ایران نداشته باشد. براساس نتیجه‌گیری این مقاله، از طرف دیگر، این امر ‌می‌تواند سبب افزایش ظرفیت بیمه‌های اتکایی در کشور شده و زمینه‌ساز ورود بازیگران جدید به بازار بیمه‌‌های اتکایی شود. در چنین حالتی شرکت‌های بیمه می‌توانند با داشتن اختیار بیشتر، ریسک‌ها را مطابق با مکانیزم‌های مطلوب خود به بیمه‌گران اتکایی منتقل کنند و با مدیریت ریسک مؤثرتر، به توزیع مناسب ریسک‌های بیمه‌ای کمک کنند.

تمرکز اصلی مقاله “مروری بر مدل‌های عملیاتی تکافل و تکافل اتکایی” بررسی مدل‌های مختلف کسب‌وکار تکافل و تکافل اتکایی در عمل است. در این راستا، چهار مدل متداول تکافل یعنی مضاربه، وکالت، مدل ترکیبی و مدل وقف به تفصیل بحث شده است. همچنین در این مقاله مدل‌های عملیاتی عملیاتی تکافل اتکایی نیز به عنوان نهادی کلیدی در زیست بوم تکافل معرفی و چالش‌های این صنعت بررسی گردیده است.

سی‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با موضوع «تکامل زیست بوم صنعت بیمه (تکافل، حکمرانی، فناوری‌های نوین)» و با محورهای «هم‌افزایی نوآورانه بیمه و تکافل»، «نقش بیمه و تکافل در شکوفایی پژوهش، فناوری و آموزش»، «نقش صنعت بیمه و تکافل در مهار تورم»، «توسعه بین‌المللی صنعت بیمه و تکافل»، «تکافل، بیمه رایج و مدیریت ریسک»، «چالش‌های نظارتی و حاکمیت شرکتی در بیمه و تکافل»، «تکافل خرد و بیمه زندگی»، «شایستگی‌های سرمایه انسانی در ساختار بیمه و تکافل»، «بیمه‌های اتکایی و تکافل اتکایی»، «حکمرانی هوشمند صنعت بیمه و تکافل» و «فناوری‌های نوین و صنعت بیمه و تکافل»، در روزهای 12 و 13 آذر 1402 در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید