صفحه اصلی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رسانه

پروانه فعالیت شرکت بیمه اتکایی سامان صادر شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی سامان، براساس “قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی” و “قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری” و نظر به تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پروانه فعالیت شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) در زمینه انجام عملیات بیمه اتکایی در تمام رشته‌های بیمه‌ای صادر شد.

جناب آقای رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به سرکارخانم مینا صدیق نوحی، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی سامان، ضمن تبریک صدور مجوز فعالیت این شرکت، افزود: انتظار می‌رود تمام مسئولین آن شرکت، تلاش و دقت خود را در رعایت قوانین و مقررات مربوطه به کار گیرند. در این راستا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز حسب وظایف قانونی خود بر عملکرد آن شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نظارت خواهد نمود.

وی همچنین بر رعایت و اجرای کامل موارد ذیل از سوی شرکت بیمه اتکایی سامان تأکید کرد:

  • کلیه کارکنان آن شرکت به ویژه کارکنان کلیدی تأیید صلاحیت شده برای تصدی سمت‌های مختلف باید در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورای‌عالی بیمه فعالیت نمایند و در صورتی که به هر علت تغییر هر یک از کارکنان کلیدی آن شرکت مدّ نظر باشد لازم است قبلاً فرد واجد شرایط دیگری برای احراز صلاحیت حرفه‌ای به بیمه مرکزی معرفی گردد.
  • در اجرای آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بیمه مرکزی، کلیه اطلاعات، مدارک و مستندات مورد نیاز واحدهای مختلف بیمه مرکزی در چارچوب تعیین شده به این سازمان ارسال گردد.
  • در پذیرش و نگهداری ریسک، ضوابط مصوب شورای عالی بیمه در خصوص حداکثر ظرفیت مجاز نگهداری شرکت و نیز الزامات مندرج در آیین‌نامه «نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه» و برنامه عملیاتی آن شرکت رعایت شود.
  • رعایت کلیه موارد مندرج در اساسنامه آن شرکت که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است و نیز رعایت کلیه الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن الزامی است.
به اشتراک بگذارید